Bergama Evleri

Yaşayan en eski Bergama evi örnekleri 18. yüzyıla aittir. Yan yana dizili geleneksel Türk evleri ile kagir Rum evleri, Kale Mahallesi’nin sokaklarını oluşturmaktadır. Selçuk ve Barbaros mahallelerinde ise Osmanlı Dönemi’nin yaşam dokusu yoğun olarak gözlenmektedir.

 

Taşıyıcı açısından geleneksel konut anlayışında hımış, bağdadi çıtalı ve kagir evlerin yanı sıra moloz taş, ince yonu taş duvar ve taş ile tuğla almaşık gibi örgü tiplerine sahip evler, Dünya Miras Alanı içerisinde ziyaretçilerini karşılar. Onarılan pek çok yapı, günümüzde otel ya da restoran olarak hizmet vermekte, geçmişin mirasını günümüze taşımaktadır.

 

Ziyaretçiler, ummadıkları bir anda bahçe duvarlarının içerisinde bir Türk eviyle karşılaşır Bergama’da. Plan tipleri, kapı, pencere, saçak, baca özellikleri, kat silmesi, cumba ve balkon çıkmalarıyla karakteristik cephe düzenlemelerine sahip bu tarihî Bergama evlerinin çoğu, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.