Selçuklu Minare

​Minarenin kare planlı kürsüsü mermerden, gövdesi ise kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Kürsünün doğu cephesinde Bursa kemerli bir niş bulunur. Minareye giriş, kuzey cephesinde yer alan yine Bursa kemerli niş içinde sivri kemerli kapıdan sağlanır. Kürsünün batı cephesindeki duvar kalıntısı, minarenin cami harimine bitişik yapıldığını gösterir. Kürsüden silindirik minare gövdesine geçişte pabuç kısmından prizmatik üçgenler bulunur. Gövdenin alt kısmında geometrik baklava motifi, üst kısmında ise gövdeyi helezon şekilde çevreleyen patlıcan moru, firuze ve yeşile çalan sarı renkli sırlı ve ayrıca sırsız tuğlalardan oluşturulmuş süsleme programı görülür. Şerefe altı korkuluğa kadar genişleyerek mukarnas dizilerinden oluşturulmuştur. Sekiz kenarlı mermer korkuluk ajurlu geometrik süslemelidir. Sekizgen prizma şekilli petek taşa açılan yuvalara yerleştirilen ve ayrıca ortalarından duvara çivilenen altıgen tuğlalarla kaplanmıştır. Basit silmeyle geçilen taş külah oldukça basıktır. Minarenin ait olduğu cami yıktırılmış ve bu camiye ait herhangi bir kitabe bugüne kadar bulunamamıştır.