Asklepion Ören Yeri

MÖ 4. yüzyılda inşa edilmiş olan Bergama’daki Asklepion Tapınağı, Eski Çağ’da Epidaurus ve Kos’taki örnekleriyle eş değer öneme sahip bir tedavi merkezi olarak hizmet vermiş olup Sağlık Tanrısı Asklepios’a adanmıştır. Asklepios Kutsal Alanı, galerili avlusu, 3.500 kişilik tiyatro yapısı, İmparator Hadrianus’a ait kült salonu, kütüphanesi, yuvarlak planlı Asklepios Tapınağı ile Roma Dönemi’nde oldukça önemli bir sağlık merkezi olmuştur. Güney kesiminde Helenistik Dönem’den kalma üç küçük tapınak ile uyku odaları, kutsal kaynak ve havuzlar bulunur. Döneminde, “ölümün girmesinin yasak olduğu yer” olarak ünü tüm dünyaya yayılmıştır.

 

Asklepion Kutsal Alanı, Hristiyanlık dönemine kadar önemini korumuştur. Kutsal kaynak yanında burada tedavi gören hastaların soğuk ve sıcak havadan korunmasını sağlamak amacıyla uzun bir yer altı tüneli yapılmıştır.

 

Hipokrat’tan sonra Antik Çağ’ın en önemli hekimi ve eczacısı olan Galenos, Pergamonludur. İlk eğitimini Pergamon Asklepieionu’nda alan Galenos, İskenderiye’de eğitimini tamamlayarak Roma İmparatorluğu’nun saray hekimi olmuş; 4 yıl boyunca mesleğini kendi memleketi Pergamon’da icra etmiştir.