Selinos ve Antik Çağa Tanıklık Eden Köprüleri

Antik Selinos Çay’ını âdeta bir gerdanlık gibi süsleyen tarihî Bergama köprüleri, Roma ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olup zaman içerisinde onarım görmeleri sayesinde hâlâ kullanılmaya devam edilmektedir.