Bergama Ulu (Yıldırım) Cami

Bergama Ulu Cami, Bergama'daki Türk Dönemi yapıları içerisindeki günümüze kadar gelebilmiş en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrabı, zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde, Sultan Bayezid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki hat yazısı, Bergamalı Şair Aşki Efendi'ye aittir.