Buca Köşkleri

İzmir ekonomisi ve kültürüne büyük katkı sağlayan Levantenlerin yaşadıkları evler kentin mimarlık tarihinin önemli yapıları arasında yer alır. İzmir’in güney hinterlandına bağlantıyı sağlayan Buca, Levantenleri için genellikle sayfiye evlerinin bulunduğu banliyö olarak kabul edilse de, demiryolunun gelmesinden önce okul, kilise gibi mevcut kurumlarıyla merkezle bağlantılı olan bir yerleşim bölgesiydi. Batılı yaşam tarzına uygun yaşayan Levantenlerin yaptıkları köşklerin inşasında lüks ve ithal malzeme kullanımı dikkati geçer. Hatta, usta ve mimar konusunda aynı duyarlığı gösterdikleri söylenir. Yaşam tarzı gibi köşklerinin inşasında da bireysel tercihlerini kullanarak Avrupa’ya özgü mimari tasarım ve süslemelere ağırlık verdikleri, ayrıntıda da olsa yer yer lokal değerlerle beslendikleri görülür. Yaptıran ailenin soysal konumu, kültürel seviyesi, belki de en önemlisi ekonomik gücü ve bu unsurların oluşturduğu alt yapı, köşklerin dış görünümlerinde önemli farklılıklar ortaya konmasına neden olmuştur.