Kasım Çelebi Medresesi

Seferihisar’ın 6 km kuzeyinde bulunan Düzce köyünde yer alan ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen medrese kalıntıları, cami avlusunun kuzeydoğusunda yer almaktadır. “L” şekilli bir plana sahip olan Medrese’nin, doğu-batı yönündeki kolunda 4, kuzey-güney yönündeki kolunda ise 5 küçük birimi vardır. Medrese’nin her bir biriminde birer ocak ve ikişer niş yer almaktadır.