Ayios Ioanes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi

Şirince’nin batısında yüksek bir teras üzerinde bulunan ve Kubbeli Kilise olarak da nitelenen bu yapı, onarım kitabesinden öğrenildiğine göre Vaftizci Yahya adına 1805 yılında yaptırılmıştır. Üzerindeki kitabeden 1832 yılında bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Kesme taştan yapılmış kilisenin ölçüleri 13.40 X 20.20m olup, üç nefli ve dikdörtgen planlıdır. Kilisenin günümüze kadar gelen bezemeleri arasında, apsisin iki yanında küçük nifler halinde Hz. İsa figürleri başının üstünde monogramlar yer alır şekilde bulunmaktadır.