Belevi Mozelesi

Şekil bakımından Halikarnassos Mozolesi’ne benzeyen Helenistik anıt mezar, olasılıkla Kral Lysimakos tarafından yaptırılmıştır. Mezar odası ile birlikte, iki katlı yapının kaidesi ana kayaya oyulmuş olup mermer ile kaplı idi. Üst kat çepeçevre sütunlarla çevrili idi.

 

Büyük olasılıkla Lysimakhos için planlanmış olan mezar anıtı İ.Ö 264 yılında Efes’te ölen Seleukos krallarından II. Antiochos Theos için tamamlanmış olabilir.