Çukuriçi Höyüğü

Efes’in en eski yerleşim yeri olan Çukuriçi Hüyük’teki yerleşim kalıntıları, Neolitik Çağ, Kalkotik Çağ ve Erken Bronz Çağına tarihlenmektedir. Ege Denizi’ne yakınlığı burada yerleşenlerin tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılıkla geçimlerini devam ettirdikleri sonucunu çıkarmaktadır. Efes civarında şimdiye kadar ki en erken tarihli anthropomorf biçimli ve yüksek kalitede beyaz mermerden yapılmış stilize iki idol, Çukuriçi Hüyük kazısından bulunmuştur. Her iki idol de kültsel figürindir ve Efes’in şimdiye kadarki en erken tarihli heykeltıraşlığına ve kütsel faaliyetlerine tanıklık eder. Çok sayıdaki ithal eserin gösterdiği gibi, Çukuriçi Hüyük sakinleri, her dönemde diğer bölgelerle kültürel ve ticari ilişkiler içerisinde olmalıdır.