Keşfetmeye Değer

Sonu yazılmamış bir kitaptır İzmir.
Her satırında bilmediğiniz bir özelliğini keşfedip şaşıracaksınız. 

 

 • İncil'de sözü edilen "Yedi Kilise"den 3’ü İzmir’dedir. 
 • “Dünyanın Yedi Harikası”ndan biri olan Artemis Tapınağı, İzmir-Selçuk'tadır. 
 • Parşömen kağıdı Bergama'da keşfedilmiştir.
 • Meryem Ana için yapılan ilk kilise Efes'tedir.
 • Tıbbın sembolü olan yılan figürü, Bergama’dan çıkmıştır. 
 • İlk şifa tapınağı (Asklepion) şifa tanrısı Asklepios adına İzmir’de kurulmuştur.
 • Iliada ve Odysseus’un yazarı Homeros, İzmirlidir. 
 • "Bir nehirde iki kez yıkanılmaz." diyerek her şeyin değiştiğini söyleyen ünlü filozof Heraklit (MÖ 540-480) Efes'te yaşamıştır.
 • İncil'in 4 yazarından biri olan St. John Selçuk'ta vefat etmiştir (Mezarı da buradadır). 
 • Dünyanın günümüze kadar keşfedilmiş ilk zeytinyağı işleği olan Klazomenai, Urla’dadır. 
 • Tanrıça Athena adına ilk tapınak, İzmir'de inşa edilmiştir. 
 • Bitkisel tedavi, psikoterapi ve doğal terapinin ilk defa İzmir’de kullanılmıştır. 
 • Eski çağın ünlü hekimi Galen (MS 131-210) Bergama'da yaşamıştır.
 • Filozof ve şair Xenophanes MÖ 6. yüzyılda Kolofon'da yaşamıştır.
 • Filozof Anaxagoras (MÖ 500-428), Clazomenae'de (Bugünkü Urla) yaşamıştır.
 • Ünlü şarkıcı Dario Moreno İzmir'de yaşamıştır. 
 • Türkiye'de tiyatrosu olan ilk ve tek köy Bademli köyüdür.
 • 200.000 kitapla Asya’nın ilk kütüphanesi İzmir’de kurulmuştur.