Verilerle İzmir

İzmir, çok yönlü üretim olanağı, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye’de hem de dünyada öne çıkan bir bölge olup tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli potansiyel gösterir. Ekonominin önemli bir göstergesi olan ihracat açısından İzmir gelişim içindedir.

 

2015 yılındaki 4.113.072 nüfus büyüklüğüyle Türkiye nüfusunun %5,3'ünü oluşturan İzmir, hem nüfus büyüklüğü hem de sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 81 il içinde 3’üncü sıradadır. Ayrıca, başta lojistik altyapısı, nitelikli insan kaynağı, çok sektörlü yapısı ve yüksek yaşam standardıyla yatırımcılar için de önemli bir çekim merkezidir.