Sulak Alanlar

Sulak Alan, alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları kapsamaktadır. İzmir’de bu özellikleri taşıyan 4 sulak alanbulunuyor. Bu alanlarda kuş gözlemciliği, fotosafari yapabilirsiniz.

 

  • Gediz Deltası Sulak Alanı - İzmir Kuş Cenneti Menemen

 

Gediz Deltası Sulak Alanı, Menemen, Çiğli ilçeleri sınırları içinde olup İzmir Körfezi’nin kuzey batısında yer almaktadır. 20 bin 400 hektar alana sahiptir. İzmir Kuş Cenneti sahasında; tuzlu su ekosistemi (Dalyanlar ve Çamaltı Tuzlası havuzları), tatlı su ekosistemi (sazlıklar), otlak sahaları ve tepelik kısımlar olmak üzere dört tip ekosistem bulunmaktadır. Tatlı ve tuzlu suların geçiş yaptığı kısımlarda acı su ekosistemine de rastlanmaktadır. Sahada 289 kuş türü ile 315 bitki türü gözlemlenmiştir. En fazla görülen türler; flamingo, deniz kırlangıcı (sumru), gümüşi martı, akça cılıbıt, akdeniz martısı, cüce karabatak, yeşilbaş ördek, angıt, tepeli pelikan, hazar deniz kırlangıcı, karagagalı sumru, bataklık kırlangıcı, kocagöz, küçük beyaz balıkçıl, poyraz kuşu, uzunbacak ve sakarmeke. Birçok kuş türünün bulunduğu İzmir Kuş Cenneti’nde çakal, tilki, tavşan, yaban domuzu, gelincik, kirpi, yılan, saz kedisi gibi birçok hayvan da yaşamaktadır.

 

  • Gebekirse Gölü Sulak Alanı - Selçuk

 

Selçuk İlçesi, Zeytinköy yöresinde Küçük Menderes Deltası içerisinde yer almaktadır. İzmir il merkezi, Kuşadası, Selçuk, Gümüldür gibi turistik merkezlere çok yakındır. 839,2 hektarlık alan içinde yer almaktadır. Tatlı ve tuzlu su ekosistemine sahiptir. 50 kadar kuş türünü barındırmakta olup tatlı ve tuzlu su ekosistemine sahiptir. Sahanın tamamı 1.Derece Doğal Sittir.

 

  • Belevi Gölü Sulak Alanı - Selçuk

 

Selçuk ilçesi, Belevi yöresindeki Küçük Menderes Deltası içerisinde yer alır. 150 hektarlık göl alanına sahiptir. İçinde bir çok kuş türünü barındırmakta olup tatlı su ekosistemine sahiptir.

 

  • Gölcük Gölü Sulak Alanı - Ödemiş

 

Ödemiş İlçesi, Gölcük yöresindeki 2006 yılında sulak alan olarak ilan edilmiştir. 80 hektarlık göl alanına sahiptir. İçinde bir çok kuş türünü barındırmakta olup tatlı su ekosistemine sahiptir.