Tabiat Parkları
  • Örnekköy Tabiat Parkı - Karşıyaka

 

Karşıyaka ilçesi sınırları içindeki park, İzmir’e 15 kilometre uzaklıkta, ortalama 400 metre yüksekliktedir. Eğimli bir arazi içindeki parkta rakım 350 ile 450 metre arasında değişmektedir. 112 adet değişik bitki türünün belirlendiği park zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Keklik üremesine de uygun olan parkta yaban hayatı bakımından kurt, çakal,yaban domuzu da bulunmaktadır.Görülen kuşlar ise; şahin, karatavuk, baykuş, keklik, tahtalı güvercin gibi belli başlı türlerdir.

 

  • Meryemana Tabiat Parkı - Selçuk

 

Selçuk sınırları içindeki park, İzmir’e 82 kilometre, Selçuk’a 6 kilometre uzaklıktadır. Özel araçlarla ve tur otobüsleri ile ulaşılan parkın sınırları içinde Ortaburun, Kapılıdağ, Dede tepeleri bulunuyor. İki vadiden oluşan alanın enfes bir florası bulunuyor. Kızılçam, sandal, kermes meşesi, yabani zeytin, funda, orman sarmaşığı, keçi boynuzu, sığır kuyruğu alanın florasını oluşturuyor. Kurt, çakal, şahin, karatavuk, baykuş alanda bulunan fauna türleri olarak biliniyor.

 

Koruma altındaki Meryem Ana Tabiat Parkı, arkeolojik, tarihi, kültürel, jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik açıdan sonderece değerli bir alandır. Meryem Ana Evi’nin ve çevresinin taşıdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri ile foto safari, trekking, dağcılığın yanı sıra bilimsel araştırmalar da yapılan bir bölgedir.