Karaburun

Akdeniz foklarına ev sahipliği yapan Karaburun, coğrafi özellikleri, şifa dağıtan bitkileri, gelenekleri, görenekleri ve barışçıl yaşam felsefesiyle sayıları giderek azalan niş turizmi bölgelerindendir.

 

Doğal yapısı ve rüzgârıyla çok zengin bir ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan Karaburun Yarımadası, “Sıfır Yok Oluş Bölgesi” içinde ve “Başka Yerde Olmayanlar” sınıflandırılmasında dünyada önemli bölgeler arasında yer alır.

 

Binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan ve tarihte Mimas olarak bilinen yarımada, mitolojide pek çok efsane ile anılır. Homeros’un ünlü eseri Odyssia’da “Rüzgârlı Mimas” olarak geçen Mimas Dağı, bugünkü Bozdağ’dır.