Laskaris Sarayı (Kız Kulesi)

Kemalpaşa / İzmir

Laskaris Sarayı (Kız Kulesi)

Tarihte Nif ismiyle anılan ve önemli bir tarihi dokusu olan Kemalpaşa ilçesinde Bizans döneminde 2. Tehedodoros Laskaris tarafından yaptırılan ve o zamanlar Laskaris Sarayı olarak anılan Kemalpaşa kız kulesi bulunmaktadır.


The history

Kulenin tarihi önemi Bizans döneminde dilden dile dolaşan bir efsaneye dayanır. Anlatılan efsaneye göre İyonya prensesi ile Sart kralı evlenecektir ve prenses krala gelin giderken o zamanlar Nif adıyla anılan bugünkü Kemalpaşa ilçesinde kralın öldüğü haberini alır ve bu üzüntülü haber sonrasında prenses buraya bir saray yapılmasını emreder ve hayatının geri kalan bölümünün tamamını burada geçirir. Bina beyaz ve kırmızı tuğlalardan yapılmış üç katlı tarihi bir yapıdır. Kemalpaşa ilçesinin girişinden net olarak görülebilen Kemalpaşa Kız Kulesi, zamanla Kemalpaşa ilçesinin sembolü haline gelmiştir.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...