Yedi Uyurlar Mağarası

Selçuk / İzmir

Yedi Uyurlar Mağarası

İzmir ili Selçuk ilçesinde Yedi Uyurlar Mağarası bulunmaktadır. Yedi Uyurlar yüzyıllar boyunca Anadolu da yaşayan ve din kitaplarına da girmiş bir öyküdür. Müslümanlar tarafından Kuran'da Kehf suresinde zikredilen Ahsab-ı Kehf Mağarası'nın günümüzde daha çok Tarsus'ta ya da Afşin'de bulunan mağara olduğu kabul edilirken Hristiyan dünyasıı Efes'teki bu alanı benimsemiştir. Yedi Uyuyanlara mümkün olduğu kadar yakın gömülme arzusu, yüzyıllar boyunca sürmüştür. Azize Maria Magdalene de burada gömülüdür.


Tarihçe

MS 250 yılı civarında İmparator Decius zamanında yaşayan yedi Hıristiyan gencin, (Bunlar, birçok kaynakta isimleri farklı verilen Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Yohannes, Serapion ve Konstantinus'tur. İslamiyette ise Debernuş, Mesliha, Kafeştateyyuş, Sazınuş, Mekselina, Mermuş, Yemliha ve köpekleri Kıtmir'in adı geçmektedir.) imparatorun tanrılaştırıldığı tapınağa kurban sunmayı reddedip ölüm tehdidi alınca da bir mağaraya sığınarak uykuya daldıkları rivayet edilmektedir. Gençlerin uyanıp, kente yiyecek almak için gittikleri fırında Yemliha eski parayı verince imparatorun artık II. Theodosius olduğunu (408-450) ve 200 yıl boyunca uyuduklarını anlamıştır. Yemliha ve arkadaşları bu durumu öğrendikten sonra tekrar uyumaya karar vermiş ve tekrar uyanmamışlardır.

Burada geçmiş yıllarda yapılan kazılarda, bir kilise ve çok sayıda mezar bulunmuştur. Mezarlarda ve kilisenin duvarlarında kutsal sayılan Yedi Uyuyanlar'a hitap etmek üzere yazılmış yazıtlar görülünce burasının efsanevi kilise olduğu kabul edilmiştir.

Kullanıcı Yorumları

Sururi Uras

Sururi Uras

Efes Antik Kenti ile sırt sırta. Çok yakın. Yürüme mesafesinde. Burası büyülü bir alan sanki... Buraya gidince mağaraların biraz aşağısında, çok etkileyici, dev gibi doğal bi geçit, köprü var, dünyaya ait değil gibi sanki, oraya da bi gidin.

Esen Atlagan

Esen Atlagan

Uyurların isimleri şöyle sıralanır: Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Tebernuş, Sazenuş, Kefeştetayyuş... Ve de köpekleri Kıtmir.