Bayındır Aziz Meryem Ana Kilisesi

Bayındır / İzmir

Bayındır Aziz Meryem Ana Kilisesi

Kilisenin günümüze gelebilen orijinal ölçüleri: dıştan boyu 8.20m, eni 8.80m, yüksekliği 9.50m dir. Yapının uzun süreli kullanımında, toprak kotu yükselmiş, naos içinde beton tabliyeler ile katlar oluşturulmuştur. Yapılan sondaj çalışması sonunda, kilisenin doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı tek bir neften ibaret küçük bir kilise olduğu, batısında narteksinin bulunmadığı tespit edilmiştir.Günümüzde, yapının dört yönden sokak ile bağlantısı kesiktir. Doğu ve batı yönde duvarları kayıp olan yapının, sinemaya dönüştürülme safhasında, kuzey ve güney yöndeki cepheleri de genişletilen betonarme çevre duvarları içinde kalmıştır. Yapıda inşa malzemesi olarak taş, tuğla, ahşap ve demir kullanılmıştır. Duvarlar, yöresel kabayonu taş ile inşa edilmiştir. Taşlar arasına yatay sıralar oluşturacak şekilde tuğla kırıkları yerleştirilmiştir; ancak bu örgü herkesimde çok düzenli değildir.


Tarihçe

Günümüzde halk arasında Ermeni Kilisesi adıyla anılan yapı, Cumhuriyet Dönemi'nde önce sinemaya dönüştürülmüş, daha sonra depo olarak kullanılmıştır. Farklı kullanımlar sonrasında kilisenin doğu ve batı sınırları yok olduğu için yapı günümüze orijinal boyutları ile ulaşamamıştır. 2010 yılında Bayındır Belediyesi, bu kültür varlığını yaşatmak için yapıda restorasyon çalışmalarını başlatmıştır. Restorasyon çalışması öncesinde Bayındır Belediyesi'nce; Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü'nün danışmanlığında ve Tire müzesi denetiminde, kilisenin doğu ve batı sınırını tespit etmek amacıyla sondaj kazıları yapılmıştır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...