Yassıtepe Höyüğü

Bornova / İzmir

Yassıtepe Höyüğü

1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. Tunç Çağı, Geç Neolitik, Kalkolitik ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen 4 kültür katına rastlanmıştır.Yassıtepe Höyüğü, Bornova İlçesi Kazım Dirik Mahallesi sınırları içinde, Ege Üniversitesi Hastanesi güneyinde yer almaktadır. Yerleşim alanı Forum Bornova, Manda Deresi ve Çanakkale Otoyolu ile villalar arasında kalan alanda bulunan, hafif yükseltiye sahip, orta boyda, basık bir höyüktür. Höyüğün bir bölümü üzerinde villalar inşa edilmiş durumdadır.Yassıtepe Höyüğü, İzmir kent kültürünün ortaya çıktığı Bornova Ovası üzerinde yer alan, günümüze ulaşabilmiş höyüklerden biridir. Bu yerleşim yeri ile, Bornova Ovası'nda; Bayraklı (Tepekule), Pınarbaşı (Tepebağ), Bornova Anadolu Lisesi (İpeklikuyu) ve Yeşilova Höyüğü'nden sonra yeni bir prehistorik höyük daha İzmir'in kültür envanterine kazandırılmıştır.Höyük kuzey güney doğrultusunda yaklaşık olarak 400 m, doğu batı doğrultusunda 300 m boyutlarındadır. Denizden yüksekliği 20 m civarında olan tepede 5-6 m yüksekliğinde kültür dolgusunun olduğu düşünülmektedir.Yassıtepe, biri kuzeybatısından diğeri güneyinden geçen iki derenin arasında yer almaktadır. Kuzeybatısındaki dere yağışlarda akıntıya sahipken güneyindeki Manda çayı yazın az da olsa devamlı akıntıya sahiptir. Bu dereler nedeniyle höyüğün güney, kuzey ve batısının dere taşkınlarından etkilendiği, çevresinin zamanla alüvyonla boğulduğu anlaşılmaktadır. Dereler arasındaki yerleşim yeri bu yüzden alçak ve yayvan bir tepe görünümündedir.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...