Ödemiş Yanbastı Zeytinyağı Fabrikası

Ödemiş / İzmir

Ödemiş Yanbastı Zeytinyağı Fabrikası

Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi, Fakülte Caddesi'nde konumlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Sistemi verilerine göre 5 ada 75 parsele kayıtlı olup, 9.488 metrekarelik parsel alanına sahiptir.


The history

Ulusal Mimarlık akımının izlerini taşıyan zeytinyağı fabrikası 1928 yılında inşa edilmiştir. Yığma sistemle yapılan yapının cephesinde taş doku arasında ateş tuğla kullanılmıştır. Yapının bahçe duvarları arasında yer alan ve eskiden yağhane olarak kullanılan giriş bölümünün arkasında, fabrika yapısı bulunmaktadır. İki katlı lojman olarak kullanılan bölüm, geniş saçak kullanımı, payandaları ve sivri kemerli pencereye sahiptir. Yapının köşesinde yer alan lojman yapısı özgün bir kimliğe sahiptir. Fabrika yapısının yanında Döküm Fabrikası yer almaktadır. Fabrika, farklı zeytin üreticilerinden ürünleri alarak zeytinyağını kendi markası altında satan bir işletme yapısına sahiptir. Üretim kapasitesi yüksek olan fabrikada işletme sistemine bağlı olarak, büyük depolama alanları bulunmaktadır. Kazas (2008) yaptığı çalışmada, büyük bir parsel alanına sahip olan fabrikanın üretime devam etmemesine rağmen teçhizatlarının durduğunu belirterek, hem mimari, hem de zeytin üretim tekniği açısından zengin bir endüstriyel miras kaynağı olduğunu belirtmiştir. İzmir 2 No.lu Koruma Kurulu tarafından 20.10.2002 tarih ve 11023 sayılı karar ve İzmir 2 No.lu Koruma Kurulu tarafından 22.6.2006 tarih ve 2233 sayılı karar ile tescillenmiştir.

Kazas, J. (2008). Endüstriyel Miras Kapsamındaki Alanların Kentsel Yenilemeyi Oluşturmadaki Rolünün İrdelenmesi 'Ödemiş Örneği', Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...