Alihan Türbesi

Tire / İzmir

Alihan Türbesi

İzmir ili Tire ilçesinde Yeni Caminin güneyindeki dar bir sokak içerisinde bulunan bu türbe iki katlı bir ev görünümündedir. Türbe içerisindeki mezar taşları dikkate alındığında h.730 (1330) tarihinde yapıldığı sanılmaktadır. Türbe Aydınoğulları ile Horasandan gelen Alihan Babaya aittir. Evliya Çelebiye göre Alihan Baba Tire ve çevresinde bazı yapılar ile vakıflar yapmıştır.Türbe moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Türbe mimarisine benzemeyen ilginç bir yapı şekli bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı türbenin bir bölümü sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Yuvarlak kemerli girişten sonra üst kata çıkışı sağlayan bir açıklık ve dört basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Bu bölüm kare planlı olup, üzeri kubbelidir. Sandukaların bulunduğu bölümün altında bir de mumyalık kısmı vardır. Mumyalık kısmı 3.55x6.08 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı ve üzeri tonozla örtülüdür.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...