Dar-ül Hadis (Aleaddin Sultan Mescidi)

Tire / İzmir

Dar-ül Hadis (Aleaddin Sultan Mescidi)

Fatih Dönemi yapılarından olan Mescid, Alaeddin Sultan olarak da anılan Alaeddin Halveti ye aittir. Halk arasında Alamadan Dede olarak tanınmaktadır. Aydınoğlu İsa Bey'in torunudur. Babası Aydınoğlu İsa Bey'in oğlu II. Umur Bey'dir. Uzun süre, Zaviye ve Dar-ül Hadis olarak çalışan Mescid,özellikle akustik ses özelliği ile dikkati çekmektedir.Tek hücreli olan yapının 1461 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Ketenci Mahallesi, Şanizade Caddesi üzerindeki bir konutun bahçesinde bulunan yapı, özel mülk kapsamındadır.
Alaeddin Sultanın Tire de Halvetiliğin yayılmasında önemli payı vardır. Türbesi, Yeniceköy camiinin güney batısında yer almaktadır. Müritlerinden Molla Arap takma adlı Alaeddin Ali Arabi, Sultan II.Bayezit'in Şeyhülislamıdır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...