Karakadı Necmettin Camisi ve Medresesi

Tire / İzmir

Karakadı Necmettin Camisi ve Medresesi

Karakadı Caminin banisi, Karakadı Mecdettin'dir. İpekçiler Mahallesinde bulunan camii, halk arasında Kocabıyık Camii olarak da anılır. Ayrıca, Sultan II. Beyazıt ın kızı Sofu Sultan lakabıyla maruf, Fatma Sultan Medresesine, Tire ve Fota da, yani bugünkü adıyla Gökçen Beldesinde vakfiyesi vardır.Tire Camileri içinde, Külliye planını orijinal olarak koruyan tek yapılar topluluğudur. Camisi, medresesi, kütüphanesi, hanı ve hamamı ayaktadır. Terziler Hamamı bitişiğindeki hanı dışında, diğer külliye üniteleri, kendi adıyla anılan Karakadı Semtinde yer alır. İki Kapılı adlı bu Hanın, kuzey ve doğu dış cepheleri ayaktadır. 19.yüzyılda üstte 30, altta 16 odası bulunurken, diğer üniteleri yıkılmış olup, güney kapısının sadece kemeri ayaktadır.Cami avlusuna, mermer söveli bir kapıdan girilir. Avlunun kuzey, batı ve doğusunu çevreleyen revakların ardında medrese odaları bulunur. Avlu ortasında ise bir şadırvan yer alır. Avludan bir merdivenle son cemaat yerine çıkılır. Harem, Tire Camileri içinde, altıgen şemalı tek örnektir. Minare ise, benzersiz bir örnek teşkil eder. Yarım daire kesitli tuğlalar, üst üste dizilip, aralarında yivler oluşturacak şekilde biçimlendirilerek, farklı bir güzelliğe sokulmuştur. Yazılı tabletler, güzel bir kompozisyon ortaya koymaktadır. Ayrıca Karakadı Mecdettin usta bir hattat olduğundan cami ve bilhassa minare üzerinde Küfi yazıları kendi yazdırmıştır. Caminin güney bahçesindeki kütüphane iki katlı olup, Bursa Kemerlidir.Halk söylencesine göre, Ankara Savaşından sonra kışı Tire de geçiren Timur un, Karakadı semtinde konakladığı, Cuma namazını bu camide kıldığı, hamamında yıkanıp, banyo yaptığı söylenir.Karakadı Kütüphanesi, aynı ismi taşıyan caminin güneydoğusunda yerden bir metre yükseklikte bir bahçede yer alır. Kütüphane iki katlıdır. Alt katı türbe olan bu yapının, üst katı Kütüphane binasıdır. Alt kattaki türbeye, doğu yönündeki bir merdivenle inilir. Beşgen bir plana sahip olan kütüphanenin taş ve tuğla işçiliği, pitoresk bir güzellik sergiler.Karakadı Medresesi, Karakadı cami avlusunda külliyenin bir parçası olarak bulunmaktadır. Cami ile beraber 14. yüzyıl eseridir.Toplam 14 odadan oluşmaktadır.Medrese, 1928 yılına kadar çalışmış, daha sonra depo, ardından da kimsesizler barınağı olarak kullanılmıştır.1968 yılında da restore edilmiştir.Karakadı Caminin arka kısmında yer alan Türbesi ise iki katlıdır. Alt kata merdivenlerle inilmektedir. Beşgen planlı türbenin, kapısı yalancı duvar örgüsüyle gösterişli bir şekle sokulmuştur.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...