Nazar Boncuğu - M. Kayan

Menderes / İzmir

Nazar Boncuğu - M. Kayan

Nazar boncuklarının üzerinde yer alan göz figürü tarih öncesi çağlardan itibaren birçok kültür ve inançta kötülüklerden koruyan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Nazar boncuğu inanç, gelenek ve süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Geleneksel nazar boncuğu üretimi yapılan önemli bir rmerkez olan İzmir Kemalpaşa İlçesine bağlı Nazarköy'ün eski adı Kurudere'dir. Nazar boncuğu üretimi nedeniyle 2007 yılında ismi Nazarköy olarak değiştirilmiştir.


The history

Ülkemizde, oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunan nazar boncuğu, Kemalpaşa Nazarköy ve Menderes Görece'de usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş olan boncuk ustaları tarafından üretilir. Ocak adı verilen geleneksel fırınlarda, odun ateşinden elde edilen ısıyla eritilen camdan, basit aletler yardımıyla elde tek tek imal edilen nazar boncukları, nazara karşı korunma ihtiyacı olarak kullanıldığı kadar, dekoratif ya da turistik ürün olarak da ilgi çekmektedir.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...