Kadifekale

Konak / İzmir

Kadifekale

Smyrna'ya gelen Büyük İskender, Pagos'a avlanmaya gider. Yorgun düşünce buradaki Nemesis Tapınağı'nın önündeki ulu bir çınarın gölgesinde uykuya dalar. Rüyasında gördüğü su perileri ona, tam burada yeni bir kent kurmasını ve eski Smyrnalıları buraya yerleştirmesini söyler. Büyük İskender rüyasını Smyrnalılara anlatır. Bunun üzerine yeni kent kurulurken Smyrnalılar Klaros'taki Apollon Kâhinine rüyayı yorumlatırlar. Kâhin rüyayı tek bir cümlede yorumlar: Kutsal Meles Çayı kenarındaki Pagos Tepesi eteklerinde yerleşecek İzmirliler, eskisinden üç-dört kez daha mutlu olacaklardır.
Pagos Tepesi yamaçlarındaki Smyrna'nın ikinci kez kurulmasına ilişkin öykü işte bu efsane ile başlar. Kentin buraya taşınması ise İskender'in komutanları Antigonos ve Lysimakhos zamanında gerçekleşir.
Kadifekale'yi çevreleyen sur alanı MÖ 4. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında inşa edilmiş. Antik Smyrna kentinin akropolü haline gelen alan, kentin savunma sisteminin merkezi, aynı zamanda da en önemli kutsal alanıymış. Kadifekale surları Roma döneminde de kullanılmış. MS 13. yüzyılda Geç Bizans döneminde yıkılmış sur bölümleri ve kuleler onarılarak yeni sur ve kuleler eklenmiş.
Kadifekale, 14. yüzyılda Türklerin eline geçmiş. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde onarım gören Kadifekale'ye 1671 yılında gelen Evliya Çelebi 'Kale içinde sadece bağ ve bahçeler kalmış, içindeki han, hamam, çarşı-pazar ve cami harap olmuş, 30 kadar Yeniçeri ve aileleri ile bunlara ait kiremit örtülü evler var' diye bahsetmiş. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise artık tüm fonksiyonlarını kaybederek tümüyle terk edilmiş.
İzmir Körfezi'ne tamamen hâkim olan Kadifekale'ye, İzmir'e gelen her seyyah, yol boyunca kan ter içinde kalsa da çıkar, tepeden İzmir'i seyretmeden kenti terk etmezmiş.
Günümüzde, Kadifekale surlarının batı duvarları çeşitli zamanlarda yapılan restorasyon çalışmaları ile ayakta kalmışken, diğer bölümleri o kadar şanslı olamamış.

Kullanıcı Yorumları

Ekin Özgün

Ekin Özgün

Kaleden Agoraya yürümesi son zamanlarda belediyenin yaptığı çalışmalarla artık daha keyifli. En güzel İzmir manzarasi.