Alliance İsraelite Universelle

Konak / İzmir

Alliance İsraelite Universelle

Şu anda bulunduğunuz yerde, İzmir'de Yahudi cemaatinin en önemli okulu olan Alliance Israelite Universelle'in erkek okulu 1873, kız okulu ise 1878 yılında eğitime başlamış.
Alliance Israelite Universelle, zor koşullar altında mücadele eden Yahudi cemaatinin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak ve Yahudiler arasındaki bölgesel farklılıkları kaldırmak amacıyla 1860 yılında Paris'te kurulmuş. Erken evliliklerden doğan aşırı nüfus artışı, cehalet ve işsizlik sorunlarının tek çözüm yolunun meslek eğitimi veren okullar olduğuna karar verilmiş.
1862 yılından itibaren başta Bağdat, Edirne, İstanbul, İzmir olmak üzere, Yahudi Cemaatlerinin yaşadığı kentlerde ardı ardına çıraklık okulları, ziraat okulları ve modern okullar açılmaya başlanmış. Hahamlar modern eğitimin çocukları geleneksel değerlerden uzaklaştıracağını düşündükleri için buna karşı koymuşsa da hahambaşı onları ikna edebilmiş.
19. yüzyıl sonlarında erkek okulunda çoğu herhangi bir bedel ödemeyen yaklaşık 400 öğrenci bulunuyormuş. Kız okulunda ortalama 300 öğrenci bulunuyor, genel eğitim yanında temel dersler Fransızca, bunun yanı sıra İbranice, Türkçe ve Yunanca öğretiliyormuş. 1884 yılında kız öğrencilere Jeunnes Filles adında bir atölye açılarak el becerileri ve sanat eğitimi veriliyor, halı dokumasını öğretmek için Uşak'tan ustalar getiriliyormuş.
Halit Ziya Uşaklıgil buradan 'İzmir Alliance Okulu'nun pek çok öğretmeni, eğitimlerini Paris üniversitelerinde tamamlamış; işlerine âşık, zeki ve soydaşlarına faydalı olma tutkusuyla yanan gençlerdi' diye bahsetmiş.
Cumhuriyet döneminde eğitim faaliyetini önce Musevi Keçeciler Erkek Mektebi adıyla, daha sonra da Özel Piri Reis Anaokulu ve İlkokulu olarak devam ettirmiş. Okul 1998'de Saint Joseph'le birleştirilerek kapatılmış. Binanın bahçesi bir süre otopark olarak kullanılmış. Günümüzde bina boş durumda.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...