Bet Hillel (Beit İllel) Sinagogu

Konak / İzmir

Bet Hillel (Beit İllel) Sinagogu

Palaçi ailesinin evinde, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde bir din akademisi olarak kurulmuş Bet Hillel Sinagogu'ndasınız.
Haham Hayim Palaçi (1788-1869) ve oğlu Haham Avraham Palaçi (1809-1899), 19. yüzyıl İzmir Yahudi Cemaatinin en önemli din bilginleridir. Öyle ki Avrupa ve Ortadoğu'nun Yahudi din bilginleri dahi onlara danışabilmek için İzmir'e gelmekteymiş.
Hayim Palaçi, 40 yaşında dini yargıç unvanını almış ve 1865 yılında Hahambaşı olmuş. 1861 yılında Sultan Abdülmecit tarafından 'Adaletten sorumlu din adamı' nişanı ile ödüllendirilmiş. Yazmış olduğu 72 kitabın 26 tanesi de yayınlanmış. Bet Hillel Sinagogu'nda yazdığı bu eserler, halen dünyada dini eğitim veren okullarda ders kitabı olarak okutuluyor.
Bet Hillel Sinagogu, Hayim Palaçi'nin Gürçeşme Mezarlığı'nda bulunan mezarı ve mezarın yanındaki mikve* Pırlanta Üçgeni olarak adlandırılıyor. Pırlanta Üçgeni'nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken kutsal mekânlar olduğuna inanılıyor.
Beit Hillel Sinagogu, 2006'da çıkan bir yangın sırasında tamamen yıkılmış. 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesinin ardından Rav Hayim Palaçi Anı Evi olarak düzenlenmiş.
Anı evinde sinagogun tarihçesi, Hayim Palaçi'nin biyografisi ile sinagoga, Hayim Palaçi'ye ve ailesine ait fotoğraflar sergileniyor. Osmanlı Arşivi, Kudüs Yahudi Tarihi Merkez Arşivi, İzmir Yahudi Cemaati Arşivi gibi birçok kaynaktan edinilen belgelerle Rav Hayim Palaçi'nin yaşamına ilişkin küçük çapta bir Palaçi Koleksiyonu oluşturulmuş. Burada sergilenmekte olan bir defter, Milli Mücadele'nin sona erdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamalarının başladığı yıllarda, İzmir Yahudilerinin Mustafa Kemal Paşa'ya ve Cumhuriyet'e olan bağlılığına ışık tutuyor.
* Arınma havuzu. Mikvenin suyunun kutsal olduğuna inanılır.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...