Bikur Holim Sinagogu

Konak / İzmir

Bikur Holim Sinagogu

Portekiz kökenli Hollanda göçmeni olan Salomon de Ciaves adındaki Yahudi, 1724 yılında İkiçeşmelik yolu üzerindeki geniş bahçeli bir evi sinagog olarak kullanılmak üzere bağışlamış. Bir sinagog için gerekli olan tüm kitapların ve kutsal objelerin alınmasını sağlamış. Ayrıca yanındaki bazı ev ve dükkânları da gelir sağlaması için sinagoga vakfetmiş. 1772'de yanan Bikur Holim Sinagogu, 1800 yılında aynı aileden Manuel De Ciaves tarafından yeniden inşa edilmiş.
Çaves Havrası olarak da bilinen sinagogun bodrum katı, kentte sık sık görülen veba veya kolera salgınlarından birinde hastane olarak kullanılmış. O tarihten sonra da 'hasta ziyareti' anlamına gelen Bikur Holim adıyla anılmış. Bu bodrumun bir zamanlar Bet Din hapishanesi olarak kullanılmış olma ihtimali de söz konusu.
Merkezi Teva'sı, çiçek ve meyve resimleri ile bezenmiş tavanı, alçı kabartmalı sütunları ile bu sinagog İzmir'in en güzel ibadethanelerinden biri. Mermerle kaplı zemini, yer yer eski Türk halıları ile örtülmüş. Kemerli pencerelerinin demir panjurları ise 19. yüzyıldan kalma. Sinagogun bahçesi, İkiçeşmelik yolunun açılması sırasında yola dâhil edildiğinden artık yok.
Bikur Holim Sinagogu'nda günümüzde Algazi Sinagogu'yla dönüşümlü olarak iki haftada bir cumartesi günleri sabah duası yapılabiliyor.

Kullanıcı Yorumları

Sururi Uras

Sururi Uras

Dışarıdan hiç kendini belli etmeyen fakat içine girince katman katman hikayelerin olduğu, cilt cilt yaşanmışlıklar dolu müthiş bir yer.