Hevra Sinagogu

Konak / İzmir

Hevra Sinagogu

La Hevra Sinagogu'nun çok eski metinlerde geçen ismi Talmud Tora'dır. 17. yüzyılda mevcut olduğu bilinen bu sinagog birkaç kez yıkılıp yansa da tekrar inşa edilmiş. Eylül 1838 yangınından sonra Çelebi ve Menahem Hacez kardeşler tarafından yeniden yapılmış. Ancak, 1841 yangınında tekrar yanmış ve onarılıncaya kadar uzun yıllar harap durumda kalmış.
Havra Sokağı'nın göbeğinde, Etz Hayim Havrası'nın karşısında konumlanmış. Bir duvarı Algazi, bir duvarı da Foresteros Sinagogu'na dayanmakta. Sinagogun Teva'sı*, Yahudileri İspanya'dan getiren Osmanlı kalyonlarından esinlenerek kalyon pruvası şeklinde yaptırılmış. Bir sinagogun itibarını ve zenginliğini ifade eden Sefer Tora'dan** burada 12 tane bulunuyormuş.
Bir zamanlar büyük bir bahçenin içinde, İzmir'in en büyük ve en güzel havralarından biriyken, 1999 yılında terk edilmiş bir halde tavanı çökmüş. Bir iki sene içinde ise ne yazık ki Hevra Sinagogu tamamen harabeye dönmüş.
* Dua edilen kürsü
** Yahudiliğin kutsal kitabı olan Ahit'in, parşömen üzerine elle yazılmış, tomar halinde olan şekli.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...