Los Foresteros-Orahim Sinagogu

Konak / İzmir

Los Foresteros-Orahim Sinagogu

Los Foresteros Sinagogu, dünyada ikinci bir örneği olmayan birbirine bitişik dört sinagogdan biri. Bir duvarı La Sinyora'ya, bir duvarı Algazi'ye, bir duvarı da Hevra Sinagogu'na bitişik. Dışarıdan bakıldığı zaman bu sinagogun farkına varmaksa mümkün olmuyor.
Adı 'yabancılar' anlamını taşıyan Los Foresteros Sinagogu'nun kesin inşa tarihi bilinmiyor. Ege adalarından, Yunanistan'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden İzmir'e göç eden yabancılar tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Başka bir görüşe göre de 17. yüzyılda yabancı tüccarlar (Los Frankos) tarafından inşa edilmiş.
Los Foresteros Sinagogu, sadece göçmenler değil, şehre yolcu veya misafir olarak gelenler tarafından da kullanılıyormuş. Bununla birlikte çevre kasabalarda yaşayan Yahudiler de burayı tercih ediyorlarmış.
Buranın ayrıca İzmir'e gelen Yahudi göçmenleri kabul etmek, onları cemaat bünyesine yerleştirmek ve İzmir'deki yaşama uyum sağlamaları için yardımcı olmak amacıyla sinagogun etrafında oluşmuş bir organizasyon olduğu da düşünülmekte.


The history

Los Foresteros Sinagogu, 1688 depreminde tamamen yıkılması nedeniyle yeniden inşa edilmiş. 1841 yılındaki yangın sonrasında da bir kez daha yenilenmek zorunda kalmış.
Anlatılana göre 1940-1950 yıllarında sinagogun alt katında bir odada her gün 10 haham veya dindar kişi toplanarak dua eder, aynı zamanda eskimiş kutsal kitap ve objeler gömülmeden önce burada depolanırmış.
20. yüzyılda bir yangında neredeyse tamamı yanmış ve günümüze sadece iki duvarı ulaşabilmiş. Yıkık duvarlarının arkasından Algazi ve La Hevra sinagoglarının duvarlarını görmek mümkün.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...