Şeyh Camisi

Konak / İzmir

Şeyh Camisi

1671 yılında İzmir'e gelen Evliya Çelebi'nin Şeyh Mustafa Efendi Camisi olarak bahsettiği yerdesiniz.
İnşa kitabesi bulunmayan Şeyh Camisi, Nisan 1645 tarihli vakfiyeye göre 17. yüzyılın ilk yarısında, Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdai Efendi'nin halifelerinden Şeyh Mustafa Efendi tarafından yaptırılmış. 1700 yılına ait bir kayıt, Şeyh Mustafa Efendi'nin cami ile birlikte bir de zaviye yaptırdığını gösteriyor. Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre ise Hicri 1224 (Miladi 1809) yılında tamir edilmiş.
Şeyh Camisi, ahşap çatı ve kiremitle örtülmüş. Tuğladan yapılmış tek minaresi, kurşun külahlı. Caminin ahşap tavanı motif ve yazılarla, niş şeklindeki mihrabının üzeri altın yaldızlı bitkisel bezemelerle süslenmiş.
Etrafı yüksek duvarlarla çevrili avlusundaki sadaka taşı halen duruyor. Bir türbe haline getirilen Şeyh Mustafa Efendi ve eşinin mezarına da avlusundan ulaşılmakta.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...