Odunkapı Camisi

Konak / İzmir

Odunkapı Camisi

Damlacık yokuşunu çıkarak ulaştığınız Odunkapı Camii, 18. yüzyılın ortalarında Odunkapılızade Başağalardan Hacı Mehmed Ağa tarafından inşa ettirilmiş. Caminin yanında dört odalı medresesi de bulunuyormuş.
Odunkapı Camii'nin kemerli, taş söveli, çift kanatlı ahşap kapısından avluya girilir. Girişin sağında caminin inşa tarihi için 1754 yılı, minare için 1952 yılında halk tarafından yaptırıldığı yazılı olan mermer levhalı minaresi yer alıyor. Minare kaidesine kesme taş görünümü verilmiş, gövdesi yivli olarak inşa edilmiş. Geçmiş yıllarda caminin bulunduğu sokakta yer alan bir evin altındaki çeşme sökülerek camiye getirilmiş. Odunkapı Cami Çeşmesi'nin inşa kitabesi işte bu yüzden camininkinden daha eski tarihli.
Haziresinde bulunan iki mezardan biri caminin banisi Hacı Mehmed Ağa'nın eşi Hatice Hanım'a aitken, diğerinin kitabesi bulunmuyor. Ancak, kitabesi bulunmayan bu mezarın Mehmet Ağa'ya ait olduğu düşünülüyor.
Mihrap üzerinde bitkisel motifli alçı kabartma bezeme, bezemenin ortasında ve iki yanında rozetler yer almakta. Rozet üstlerinde de bitkisel motifli alçı kabartma bezeme kullanılmış. Mihrap yanındaki pencerelerde bulunan alçı kabartma bezemelerin tümünde yaldız boya uygulanmış. Ahşap vaaz kürsüsü ve minberi ise sade bir tasarıma sahip.
Vakıf kayıtlarında adı Odunkapılızade Camisi olarak geçen caminin onarımı son olarak 1967-1968 yıllarında gerçekleştirilmiş.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...