Portekiz Sinagogu

Konak / İzmir

Portekiz Sinagogu

Portekiz Sinagogu, İzmir'de, kurucularının kökenini isminde taşıyan tek sinagogdur. Hahambaşısı Jozef Eskapa döneminde, yani 1620'li yıllardan itibaren var olduğu bilinen altı sinagogdan biridir. Kendi dönemi için İzmir'in en büyük sinagogu olarak anılır. 17. yüzyılda Sabetay Sevi'nin 'mesih hareketi'nin odağı haline gelen bu sinagog tarihsel olaylar dizisine tanıklık etmiştir. Sabetay karşıtlarının kalesi sayılan Portekiz Sinagogu, hareketi genişlediğinde kapılarını Sabatay Sevi'ye kapatmıştır. Yıllar sonra Sabetay ve taraftarları, kapıları kırarak sinagoga girip muhaliflerinin önderleri olan hahamları kovalamıştır.

Daha önce kendisini 'Yahudilerin Mesihi' ilan etmiş olan Sabatay Sevi, bu baskınla kurtuluş gününü ilan etmiş ve Portekiz Sinagogu yeni katılımcılarla birlikte Sabetaycı hareketin merkezi haline gelmiştir.

1976 yılında yanmış olan Portekiz Sinagogu, 2018'de sosyal aktivite merkezi olarak hizmet vermek üzere restore edilmiştir.


Tarihçe

Kullanıcı Yorumları

Sururi Uras

Sururi Uras

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden... Hele bir de bilen birisinin rehberliğinde olursa şahane.