Abdullah Efendi Camisi

Konak / İzmir

Abdullah Efendi Camisi

Abdullah Efendi Camisi'nin inşa kitabesi günümüze ulaşamadığı için ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı maalesef bilinemiyor. Ancak 1773 yılına ait bir kayıt, caminin Hacı Osman Efendi evkafına bağlı olduğunu ve hariminde bir de medrese bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle en geç 18. yüzyıl ortalarında inşa edildiğini söylemek mümkün.

Caminin onarımları 1890-1891, 1951 ve son olarak 2005 yıllarında yapılmış. İlk onarımını Abdullah Efendi adında bir hayırsever, ikincisini de mahalle sakinleri yaptırmış. Avlu kapısı üzerinde bulunan tamir kitabesinde Hicri 1308 (Miladi 1890-1891) tarihi yazılı.

Tek minareli, üzeri ahşap çatılı ve örtülü, moloz taştan yapılmış olan Abdullah Efendi Camisi, onarımlar sonrasında ciddi bir değişikliğe uğrayarak günümüzdeki görünümünü almış.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...