Abdülfettah (Fettah) Camisi

Konak / İzmir

Abdülfettah (Fettah) Camisi

Fettah Camisi ve yanındaki medrese, Türkistanlı Hacı Abdülfettah Efendi tarafından yaptırılmış. Arşiv belgelerinde adı Hacı Fettah Çavuş Camisi olarak da geçmekte. İnşa tarihini kesin olarak bilemesek de caminin adına Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde rastlamamız bize 1670 yılından önce yapıldığı ipucunu verir. Bir akıncı* olduğu söylenen Abdülfettah Efendi'nin mezarının, caminin zaman içerisinde yok olan haziresinde bulunan tek mezar olduğu tahmin ediliyor.
İzmir'in 17. yüzyılda ortaya çıkan eski Türk mahallelerinden birinde yapılmış olan cami, adını sonraları bulunduğu mahalleye de vermiş. Bir zamanlar oldukça zengin bir kitaplığı varmış. Ramazan geceleri en az 1500 kişinin teravih namazını burada kıldığı günler olmuş. 1908 yılında dönemin Selanik Vilayeti'ne bağlı kazaları olan Kılkış ve Doyran'dan gelen göçmenler bir süre yine burada konaklamışlar.
Fettah Camisi tek minareli olarak inşa edilmişse de bu eski minarenin yıkılabileceği düşüncesiyle 1950'lerde ikinci bir minare yapılmış. Üzeri kiremitle örtülü olan caminin tavanı ahşap, mihrabı derin bir niş şeklinde. Ahşap minberini Hacı İsmail Efendi yaptırmış.
Caminin onarım kitabesi 1843 yılına ait. Bunun yanı sıra 1861, 1934, 1957 ve 1980 yıllarında da onarım görmüş. Son olarak 2013 yılında tamamlanan restorasyonda eski minaresi onarılmış, ikinci minare ise yıkılmış. Restorasyonla birlikte yapı güçlendirilmişse de maalesef caminin dokusu yeterince korunamamış, özgünlüğünü kaybetmiş.
* Düşman topraklarına akın yapan savaşçı

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...