Ali Ağa Camisi

Konak / İzmir

Ali Ağa Camisi

İzmir'in en eski camilerinden biri olan Ali Ağa Cami burası. Caminin kitabesine göre Hicri 1083 (Miladi 1672-1673) tarihinde inşa edilmiş. Yine kitabede, camiyi yaptıran Gedizli Ali Ağa'nın burada bir çeşmesi ve medresesi bulunduğu belirtilmiş.
Tek şerefeli bir minaresi olan caminin tek kubbesi ana mekanın üzerini örtüyor. Mermer söveli cümle kapısının iki yanında ve üst sırasında kemerli, taş söveli, demir parmaklıklı, çift kanatlı ahşap pencereler yer almakta. Mihrabı bir niş halinde, iki yanında bulunan sütunçelerin üzerlerine bitkisel motifli bezemeler yapılmış. Sütun başları altın yaldız süslemeli. Kubbesinde de perde motifi ve bitkisel motifli kalem işi süslemelerini görmek mümkün.
Giriş kapısı üzerinde bulunan bir ayetin altındaki bilgiden caminin Hicri 1314 (Miladi 1896-1897) ve 1958 tarihlerinde onarıldığını öğreniyoruz. Yakın zamanda da kapsamlı bir onarım geçiren Ali Ağa Camii'nin ulu servi ağaçlarının gölgesinde büyük ve eski haziresi yer alıyor. Hazirede 1698 ila 1878 yılları arasına ait 67 adet mezar kitabesi bulunuyor.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...