Çorakkapı Cami

Konak / İzmir

Çorakkapı Cami

Çorakkapı Camisi'nin kim tarafından ve hangi tarihte yapıldığını açıklayan bir kitabesi bulunmuyor. Bazı kaynaklarda caminin 1746-1747 yıllarında inşa ettirildiği belirtiliyor. Ancak, 15 Temmuz 1893 tarihli bir vakfiyeden caminin Bostâni Mahmut Efendi tarafından yaptırılmış olduğunu öğreniyoruz. Bu nedenle cami, Bostanizade Mahmut Ağa adıyla da anılıyor.
Bir zamanlar caminin etrafında geniş bir mezarlık ve medrese bulunuyormuş. Günümüzde caminin haziresinde bulunan yaklaşık on mezar taşından en eskisi Hicri 1118 (Miladi 1706-1707) tarihli. Bu bize caminin inşa tarihi bilgisini vermese de, bölgenin eskiliği hakkında bir fikir veriyor.
Çorakkapı Camisi'nin kurşunla örtülü, beş kubbe altındaki son cemaat yerinin etrafı camekân ile çevrilmiş. Ana mekânı örten tek büyük kubbe, sekiz köşeli bir kasnak üzerine oturuyor ve her kenarda yuvarlak kemerli bir pencere yer alıyor. Bu büyük kubbenin iki yanında üçer kubbeli yan mekânlar bulunuyor. Minberi mermerden, zarif minaresi ise kesme taştan yapılmış. Ana mekânın büyük kubbesini, kemerlerle birleşmiş sütunlar taşıyor. Caminin mihrabı bir niş halinde, kubbe hendesi ise motiflerle süslenmiş.
Çorakkapı Camisi'nin onarımı en son 2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...