Piyaleoğlu Camisi

Konak / İzmir

Piyaleoğlu Camisi

Piyaleoğlu Camisi, 18. yüzyılın başında Piyalezade Hacı Mehmed Ağa tarafından inşa edilmiş. Hicri 1300 (Miladi 1883) tarihli onarım kitabesine göre, harap durumdaki cami birçok hayırsever tarafından onarılmış.
Günümüzde etrafında inşa edilmiş yapıların arasında kalmış olan avlu girişi, kesme taş söveleri ile sade bir görünüme sahip. Kapısının üzerindeki üçgen alınlığın içinde oldukça güzel bir işçilikle oluşturulmuş onarım kitabesini görebilirsiniz.
Caminin haziresi günümüzde kaderine terk edilmiş durumda. Burada, mahalle sakinlerinin uzun yıllar boyunca mum yakıp adak adadıkları bir mezar bulunuyor. Mezarın büyük bir bölümü gömülü olan kavuklu bir baş taşı ile ayak taşı yerinde muhafaza edilmiş.
Piyaleoğlu Camisi'nin minaresi ana yapıdan bağımsız, altıgen bir kaide üzerinde yükselmekte. Kurşun kaplı minare kubbesi üç toplu bir alemle sonlandırılmış. Caminin cephelerinde ikişer adet söveleri ve kemeri kesme taş malzemeli yuvarlak kemerli pencereler bulunuyor. Harimdeki giriş aralığının yuvarlak kemerli düzenlemesi ise kilit taşı noktasına yerleştirilen yaprak motifi ile hareketlendirilmiş. Caminin vaaz kürsüsü ve minberi ahşaptan ve sade görünümlü.
Upuzun iki servi ağacının yükseldiği avlusuna sonradan inşa edilen betonarme imam evi, avlunun fonksiyonunu yitirmesine neden olmuş. Caminin son cemaat yeri ise 1961 yılında inşa edilmiş. Görüldüğü gibi camiye çeşitli eklentiler yapılmışsa da Piyaleoğlu Camii özgün halini koruyabilmiş.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...