Hisar Cami

Konak / İzmir

Hisar Cami

'Kim oraya girerse güvende olur.' Hisar Cami, kapısının üstündeki altın varaklı yazıtta bulunan, Âli İmrân suresinden alınmış bir ayetle ziyaretçilerini karşılamaktadır.

Adını, bir zamanlar İzmir'in liman ağzında yer alan hisardan almıştır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış, ancak caminin 16. yüzyılın sonlarında Hicret'in bininci yılında (1591/92) ya da hicri 1006 (1597/98) yılında Molla Yakup adında biri tarafından inşa edildiği ileri sürülmektedir. 1671'de İzmir'e gelen Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Hisar Camii'nin hicri 1000 yılında yaptırıldığını belirten kitabesinden söz etmiştir. 1817 yılında İzmir tarihini kaleme alan Oikonomos da caminin, Latinlere ait bir kiliseden dönüştürüldüğünü iddia etmiştir.

Minaresi tek şerefeli olan Hisar Cami'nin ortasındaki büyük hacimli kubbesi, sekiz fil ayak üzerinde durmaktadır. Dış avluda bulunan iki şadırvan ise 19. yüzyıla aittir.

Camiyle beraber anılan en önemli şahsiyet, aynı zamanda caminin imam-hatipliğini de yapan, 20. yüzyıl Türk musikisinin en büyük bestekârlarından olan Mehmet Rakım Elkutlu'dur.

Cami, 19. yüzyılda yaşanan şiddetli depremler sonrasında sık sık onarımlar görmüştür. 1927 yılında yine bir deprem sonrası yıkılan minaresi, dönemin İzmir Valisi Kazım (Dirik) Paşa tarafından yaptırılmıştır. 2003 yılındaki depremden sonra da onarılan cami, son olarak 2017 yılında restorasyona alınmıştır. 2019 yılında ise restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...