Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi-Tabiat Tarihi Müzesi

Bornova / İzmir

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi-Tabiat Tarihi Müzesi

Tabiat Tarihi Müzesi, doğa ve doğa tarihine ilişkin objelerin korunması, saklanması ve onlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmesi amacıyla 1973'te kuruldu. Doğaya ilişkin birçok fosil ve diğer buluntuların sergilendiği müze, bunların gelecek kuşaklara aktarılması, toplumun ve tüm eğitim kuruluşlarının eğitim, öğretimine katkı sağlayarak bu çalışmaları ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşarak, araştırıcı ve yaratıcı doğa bilimcilerin yetişmesine imkan sağlamayı ve doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içinde toplumla bütünleştirmeyi amaçlıyor. Müzede ilk görülecek olan yer, mineral ve kayaç galerisidir. Bunu fosillerin bulunduğu bölüm izler, sonrasında kuşlar ve balıklar galerisi geler. Evrim ve karşılaştırmalı anatomi galerisinden sonra ziyaretçileri bir Tyrex [Tyrannosaurus rex] iskeleti karşılar. Müzenin mineral ve kayaç bölümünde bulunan ve Manisa / Kula civarındaki volkanların bir örneği olan yapay volkan konisi volkanik patlamaların nasıl gerçekleştiğini anlatması açısından özellikle ilk ve ortaöğrenim öğrencileri içim önemlidir. Bunun yanı sıra müzede görülen ve Kula Divlit Tepe'den getirilmiş fosillleşmiş durumdaki insan ayak izi ve Pamukkale civarındaki bir traverten kaynağında bulunmuş Homo erectus kafatası parçası müzenin önemli eserleri arasındadır.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...