Limantepe Höyüğü

Urla / İzmir

Limantepe Höyüğü

Urla'nın İskele Mahallesi'ndeki Limantepe Höyüğü'nün tarihi MÖ 4000'lere kadar uzanmaktadır. Ege Denizi'nin bilinen en eski limanlarından olan Limantepe, 1950'de Prof. Ekrem Akurgal tarafından keşfedilmiştir. Daha sonrasında 10 yıl ara verilen çalışmalara 1992 yılında Liman Tepe 2. dönem çalışmaları olarak yeniden başlanmıştır. Liman Tepe kazılarına Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) adına devam edilmekteyken Hayat Erkanal'ın vefatı sonrası kazı başkanlığına 2019 yılından itibaren Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu geçmiştir. Limantepe'de bugün su altında kalmış olan liman tesislerinin araştırılmasına yönelik yapılan sualtı kazı ve araştırmaları 2000 yılından beri devam etmektedir.. Batı Anadolu sahil kesiminin en önemli yerleşmelerinden biri olan Limantepe, Kalkolitik Çağ'dan Roma Dönemi sonuna kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü bir yerleşim. Ele geçen buluntulara göre, kentin en eski kültür tabakalarından itibaren denizaşırı ticaret ilişkilerinin merkezinde olan güçlü bir liman kenti konumunda olduğu anlaşılıyor.


Tarihçe

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda Liman Tepe'de en eski kültür olarak Kalkolitik Çağ tespit edilmiştir. Büyük ölçüde M.Ö. 4. bine tarihlenen Kalkolitik Çağ, maden endüstrisini hazırlayan ve bu nedenle de ekonomik açıdan önem taşıyan bir dönemdir. Bu dönem Liman Tepe'de ana toprağın hemen üzerinde açığa çıkarılmıştır. Gerçek maden ekonomisinin toplumların gelişiminde büyük rol oynadığı ve bu nedenle de ilk kentleşmenin başladığı Erken Tunç Çağı, Liman Tepe'de çeşitli yönleriyle araştırılmış ve farklı boyutlarıyla ortaya konmuştur. Genel olarak M.Ö. 3. binin ilk yarısına tarihlenen Erken Tunç Çağı I döneminde Liman Tepe'nin güçlü bir savunma sistemi ile çevrili olduğu ve bu savunma sistemiyle bağlantılı uzun evlerden oluşan bir mimariye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu savunma sistemi levha halindeki kireç taşlarıyla inşa edilmiştir. Bu dönemde özellikle maden teknolojisi çok gelişmiş, döküm ve dövme tekniğiyle her türlü eşya üretimine geçilmiştir. Ele geçen seramik örnekler dikkate alınırsa, Liman Tepe'nin bu devirde Batı Anadolu sahil kesimindeki yerleşmeler yanında tüm Ege Adaları ve Yunanistan anakarası ile bağlantı içinde olduğu görülür. Daha çok M.Ö. 3. binin 2. yarısı içinde yer alan Liman Tepe Erken Tunç Çağı II devri yerleşimi çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bu devirde Erken Tunç Çağı I yerleşimi bir kerpiç dolguyla kaplanarak bir taraftan büyük yapılar için sert bir zemin elde edilmiş, diğer taraftan ise yerleşim alanı yüzeyi tesviye edilmiştir. Liman Tepe en azından M.Ö. 4. binden 2. bin sonuna kadar tüm kültürleri kesintisiz olarak yansıtmaktadır. Antik Klazomenai kenti de dikkate alınacak olursa, Klasik Çağ'ın sonuna kadar kültürel süreklilik devam etmektedir. Bu özellik Batı Anadolu'da sadece Liman Tepe'de görülmektedir. İzmir bölgesinde tespit edilen ve kazılan prehistorik merkezler Liman Tepe ile birlikte büyük bir kültürel birikimi ortaya koymuştur. Aynı zamanda güçlü bir ekonomik yapıya sahip olan bu birikim Ege dünyasını aşarak tüm Doğu Akdeniz'le, Balkanlar'la ve hatta Kafkasya ile bağlantı içindedir.

Liman Tepe kazılarının 2000 yılından bu yana devam eden en önemli çalışmalarından biri de su altı kazılarıdır. Ankara ve Haifa Üniversitelerinin ortak çalışması olarak sürdürülen bu kazılarda, Klazomenai antik kentinin M.Ö. 4. ve 6. yylara ait liman tesisleri ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Şu ana kadar gerçekleştirilen kazılarda, denizin altında kalmış yaklaşık 100m uzunluğunda bir mendirek ve buna bağlı daha küçük bir dalgakıranın dökümantasyonu gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda, ANKÜSAM koordinasyonunda gerçekleştirilen kazılarda liman içerisinde yeni kazı alanları açılmış ve tabakalaşmış halde üstte M.Ö. 4. yy limanı, onun altında da M.Ö. 6. yy liman tabanı tespit edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazılarla liman tesisinin ilk yapım aşaması ile ilgili yeni verilere ulaşılması hedeflenmektedir.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...