Kozak Yaylası Yukarıbey Bucağı

Bergama / İzmir

Kozak Yaylası Yukarıbey Bucağı

Kozak Yaylası, Bergama-Ayvalık ilçe merkezleri arasında yer alan, Bergama'ya yaklaşık 20 km mesafeden itibaren başlayan, deniz seviyesinden yüksekliği 500-1000 metre arasında değişen, çam fıstığı ve dokumaları ile ünlü önemli bir yayla turizmi merkezidir. Yukarıbey Bucağı bölgesi fıstık çamı (Pinus pinea) ağaçlarının yoğunlukta olduğu bir noktadır. Yörede yaşayan insanlar geçimlerinin büyük çoğunluğunu çam fıstığından elde eder. Ayrıca çınar (Platanus orientalis) ve saçlı meşe (Quercus cerris) gibi ağaç türleri de alanda bulunur. İçerisinde maskeli örümcekkuşu (Lanius nubicus), tahtalı (Columba palumbus), ispinoz (Fringilla coelebs) ve karatavuk (Turdus merula) gibi kuş türleri yaşar. Memeli yaban hayvanlarından çakal (Canis aureus), yaban domuzu (Sus scrofa), yaban tavşanı (Lepus europaeus) ve porsuk (Meles meles) görülür.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...