Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

Konak / İzmir

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi

Çizgelikedi®, görsel üretim alanları üzerine etkinliklerin gerçekleştirildiği; sanat galerisinde programlanmış sergi ve gösteriler ile görsel kültür üzerine söyleşi ve sunumların yapıldığı; proje çalışmaları ile nitelikli yapıt üretiminin desteklendiği bir girişimdir.

2005 yılında; o tarihe değin akademi, dernek, okul vb. ortamlarda fotoğraf sanatı temelinde çalışmalar yaşama geçirmiş olan Arzu Filiz Güngör ve Yalçın Çıdamlı tarafından, İzmir ve çevresinde görsel kültür temelinde nitelik gözeten bir hareketlilik ve etkileşim yaratma amacıyla kurulmuştur.

Bugüne dek, fotoğraf üzerine çok sayıda sergi, söyleşi, proje ve çalışmanın yanısıra; sinema, kısa film, video sanatı, sanat tarihi, kimlik gibi konu başlıkları altında konuk konuşmacı, sanatçı ve akademisyenlerle Çizgelikedi çatısı altında kamuya açık buluşmalar gerçekleşti.

Görsel kültürün farklı disiplinlerden beslenerek üretilmesi ve değerlendirilmesine yönelik bu çalışmaların yanısıra, toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık yaratmayı ve hemen her alanda olduğu gibi fotoğraf dünyasında da baskın olan erkek imge üreticileri dışındaki bireylerin de kendilerine alan açmalarına zemin oluşturmayı amaçlayan, eril bakışı sorgulayan atölye, söyleşi ve projeler bu çatıda yer aldı. Farklı projeler arasından ilk hayata geçen, 'Çizgelikedi Kadınlar Projesi'ydi. Projenin 2006-2007 dönemindeki ilk atölyesi 19 kadın fotoğrafçının katılımı ile 'Kimlik ve iktidar' adlı sergiyi oluştururken, 2007-2009 yıllarını kapsayan ikinci atölye ise 17 kadın fotoğrafçının katıldığı 'Kimlik ve İtaat' adlı sergi ile sonuçlandı. Amaç, fotoğrafı sanatsal bir anlatım dili olarak kullanan İzmirli kadın fotoğrafçılarla toplumsal bir kavrama odaklanan bir düşünme, tartışma, üretme süreci yaşamak ve oluşacak üretimleri bir sergi olarak toplumla paylaşmaktı.

Çizgelikedi 2009-2014 yılları arasında '21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?' sorusunu; psikiyatri, sanat tarihi, fotoğraf, sinema, mimari, edebiyat gibi farklı uzmanlık alanlarından konuşmacılara yönelterek imgenin günümüzde evrildiği durumu, toplam 13 oturumluk bir seri buluşma ile tartışmaya açtı.

Fotoğraf üretiminin temel bilgilerine sahip olan, ancak kendine özgü bir anlatım dili oluşturmak isteyen katılımcılara yönelik olarak kişiye özel uzun soluklu bir çalışma olarak uygulanan Çizgelikedi Kişisel Dil Geliştirme Programı'nın ürünleri olan; Aylin Ereren'in 'Hayli Uzak Oldukça Yakın', Nilgün Yoldaş Atila'nın 'Damlacık', Ayşen Ertango Özkaya'nın 'Kentin Merkezine Seyahat', Osman Erel'in 'Sessiz' adlı kişisel fotoğraf sergileri, 2018'den başlayarak Çizgelikedi Galeri'de izleyicilerle buluştu. Aynı programın sonucunda ortaya çıkan, Aslı Öktener'in 'Misafir Odası' adlı kişisel sergisi ise, Covid-19 önlemleri nedeniyle fiziksel galeri mekanında değil, internet üzerinde canlı yayınlanan bir söyleşi ile, sanal sergi olarak ziyarete açıldı.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...