"Geçicilik" Doğa Sanatı Kişisel Sergi - Buse Mutan

Konak / İzmir

"Geçicilik" Doğa Sanatı Kişisel Sergi - Buse Mutan

Geçicilik

Eskiyle yeninin yan yana olduğu, tüm disiplinlerin iç içe geçtiği günümüz Çağdaş Sanatında, sanatsal üretim pratikleri ve kullanılan malzemedeki çeşitliliğin 1900'lerden bugüne gelen yansımalarıyla, 'geçicilik' pek çok sanatsal hareketin ve formun temelini oluşturur.

Geçicilik kavramının çağrışımı, ölüm ve sondur. İnsanoğlu, sonlu yaşamının bilincindedir. Tarih boyunca, düşüncede, bilim ve sanatta bununla baş etmenin yollarını aramıştır. Dünyaya gelişimizle birlikte, kalan ömrümüzün ilk gününü yaşıyor oluruz. Bunun farkına vardığımız andan itibaren, zamanla başa çıkmanın yollarını arar, yeryüzündeki geçici varlığımızı anlamlandırmaya ve ardımızda iz bırakmaya çalışırız.

Sergiye konu olan ve geçicilik kavramını esas alan doğa sanatı uygulamaları, doğada üretilmiş, mekâna özgü, kalıcı obje yaratma fikrini reddeden, doğadan gelenin yine doğaya terkinin ön planda tutulduğu geçici yapıtlardır. Sanatçı, bakma, dokunma, malzeme ve form birlikteliğiyle başlattığı üretim pratiğinde, sonuçtan çok süreç odaklı bir ilerlemenin içinde, o yerde ve o anda üretir. Doğal koşullarda değişime uğramaya açık üretimlerinde sanatçı, doğal koşulların yapıt üzerindeki müdahalesine izin vererek, geçiciliği sanatsal üretim sürecine dahil eder. Sonuçtan çok süreç odaklı üretim pratiğinde, fotoğraf sadece bu sürecin çıktılarını görünür kılmak, dokümante etmek için başvurulan bir yöntemdir.

Devinim, ritim, ışık, büyüme, zaman, geçicilik kavramlarını tartışan işler, kimi zaman yerinde tesadüfen izleyiciyle buluşmuş, kimi zamansa doğa ve ona müdahale eden sanatçı arasında sır olarak kalmıştır. Fotoğraflar, sanatçının izleyiciyle bu sırrı paylaşmasına yardımcı olan anılardır.

Sergi Kültürpark Pakistan Pavyonu, Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Salonu'nda 12.01.2022 - 02.02.2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...