Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi

Kemalpaşa / İzmir

Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi

İçerisinde 49 ülkeden sanatçının, müzayedeye girmiş eserlerin sergilendiği Çinili Köşk, besteci Ali Ulvi Baradan'ın kızı seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından, 1975 yılında yaptırıldı. 2009 yılında Kemalpaşa Belediyesi ve Ümran Baradan arasında imzalanan bir protokolle Çinili Köşk, Kemalpaşa Belediyesi'ne devredildi. Müzede, Ümran Baradan'a ait tablolar ve seramik eserler de yer alıyor.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...