Kurudere Kanyonu

Kemalpaşa / İzmir

Kurudere Kanyonu

Kurudere Kanyonu, Kemalpaşa'nın Nazarköy mevkiinde bulunur. Kanyona giden yol boyunca akan bir deresi ve doğal güzellikleriyle etkileyicidir. Özellikle orman kuşları açısından verimlidir. Büyük baştankara (Parus major), mavi baştankara (Cyanistes caeruleus) ve ispinoz (Fringilla coelebs) gibi kuş türleriyle yaban domuzu (Sus scrofa), çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes) ve yaban tavşanı (Lepus europaeus) gibi orta ve büyük memeli yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Kızılçam (Pinus brutia) bitki örtüsü hakim gibi görünse de içerisinde kermes meşesi (Quercus coccifera), sakız ağacı (Pistacia lentiscus) ve sandal ağacı (Arbutus andrachne) gibi Akdeniz bitki örtüsüne ait türler de bulunur.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...