Bozdağ Yaban Hayatı Yolu

Ödemiş / İzmir

Bozdağ Yaban Hayatı Yolu

Bozdağ Yaban Hayatı Yolu, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal bir alandır. Ancak bölge yaban hayvanları açısından aktif olarak kullanıldığı için bu faaliyetler yapılırken dikkat ve özen gösterilmelidir. Alan, Boz Dağlar Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içerisinde yer alır. ÖDA, bölgedeki diğer dağlara benzer şekilde kermes meşesinin (Quercus coccifera) baskın olduğu makilik alanları, kızılçam ormanlarını, daha yükseklerde ise meşe ve karaçam ormanlarını barındırır. Ağaç sınırının üzerinde ise yüksek dağ çayırları uzanır. Alan yırtıcı kuş türleri ve orman kuşları açısından önemlidir. ÖDA'da üreyen kuş türleri arasında kızıl şahin (Buteo rufinus) ve yılan kartalı (Circaetus gallicus) bulunur. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde çok az yerde dağılım gösteren karaca (Capreolus capreolus) buradaki önemli memeli türlerindendir. Kurt (Canis lupus), çakal (Canis aureus) ve tilki (Vulpes vulpes) alanda bulunan yırtıcı memeli türlerdir. Küçük kazıcı fare (Microtus subterraneus) adlı küçük kemirgen türünün ÖDA'ya has kopuk bir popülasyonu bulunur.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...