Dereuzunyer

Ödemiş / İzmir

Dereuzunyer

Tarihler boyunca yaşamın devam ettiği Dereuzunyer'de baraj nedeniyle köyler boşaltıldı. Eski yapıların varlığı devam etse de içerisindeki kültür yok oldu, insanlar göç etmek zorunda bırakıldı. Kızılçam (Pinus brutia) ormanının ağırlıklı olduğu bölgede kermes meşesi (Quercus coccifera), zeytin ağaçları ve sakız ağacı (Pistacia terebinthus) gibi Akdeniz bitki örtüsüne ait türler bulunur. Bölgede yaban domuzu (Sus scrofa), çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), kaya sansarı (Martes foina) ve porsuk (Meles meles) gibi yaban hayvanları yaşar.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...