Lübbey Köyü

Ödemiş / İzmir

Lübbey Köyü

Lübbey Köyü, göç nedeniyle çok az insanın yaşadığı bir köydür. İnsanların köyü terk etme sebepleri arasında elektriğin ve geniş tarım arazilerinin olmayışı gelmektedir. Ödemiş'e 18 km mesafede olan bölgede kızılçam (Pinus brutia) ve kermes meşesi (Quercus coccifera) ağaçları bol miktarda bulunmaktadır. Tahtalı (Columba palumbus), kızıl şahin (Buteo rufinus), yılan kartalı (Circaetus gallicus), porsuk (Meles meles), kaya sansarı (Martes foina), çakal (Canis aureus) gibi canlıların bu bölgede yaşam sürdükleri bilinmektedir.

Kullanıcı Yorumları

Hiç yorum yapılmamış, yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için tıklayınız...