Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı

Kemalpaşa / İzmir

Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı

Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı'nın bulunduğu bölgede kermes meşesinin (Quercus coccifera) baskın olduğu makilik alanlar, kızılçam (Pinus brutia) ormanları, daha yükseklerde ise meşe (Quercus spp.) ve karaçam (Pinus nigra) ormanları bulunur. Ağaç sınırının üzerinde ise yüksek dağ çayırları uzanır. Ayrıca yakın bölgelerde uygun alanlarda doğal kestane toplulukları yer alır. Bu kestane ağaçlarından olan 500 yıllık anıt ağaç görenleri büyülüyor.

Comments

No comment left, would you like to comment?

Click to comment ...